Automatyczna rozlewarka pożywki mikrobiologicznej

Rozlewarka w sposób zautomatyzowany podaje określoną ilość pożywki do probówek. Urządzenie zwiększa efektywność i skraca czas pracy.

Obsługiwane objętości od 1-10ml.