Komora do spalań

Komora do spalań wykonana zgodnie z normą AS 1334.10. Próbki są wprowadzane do płomienia o określonej temperaturze, po czym po określonym czasie następuje automatyczne zakończenie spalania i uruchomienie zadanego przepływu powietrza. Program na sterowniku kontroluje sekwencję czynności zapewniając właściwe przeprowadzenie testu przez operatora.