Linia do nadruku, nakraplania i suszenia bibuły

Urządzenie pobiera z zasobnika arkusz bibuły, nadrukowuje dwustronnie wzór, następnie nakrapla w wyznaczone przez nadruk miejsca krople o objętości 4 mikrolitrów, przenosi do suszarni i wyciąga w wyznaczonym czasie. Kontrolowane są wszystkie parametry procesu – temperatura, wilgotność, nakroplenie w wyznaczonym miejscu.