Projekty badawcze

Intema Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Stworzenie w pełni automatycznego urządzenia do przygotowania próbek suchej kropli matrycy”.

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz wykonanie automatycznej wycinarki do suchej kropli matrycy wyposażonej w system w pełni kontrolujący proces wycinania.

Projekt zakłada, że powstałe urządzenie będzie pobierać nasączoną bibułę z magazynu, analizować parametry kropli wysuszonej na bibule oraz pozycjonować i wycinać krążek o zdefiniowanej średnicy do płytki wielodołkowej.

Pozwoli to na osiągnięcie kilku zasadniczych celów: określenia prawidłowości pobrania próbki, możliwość wycięcia kilku krążków z jednego nasączonego pola, wycinanie powtórne – w przypadku gdyby należało ponownie wyciąć bibułę już wcześniej wycinaną lub rozplanowanie wycięcia jak największej ilości krążków z jednego arkusza. Ważną funkcjonalnością jest określenie wielkości kropli. Na tej podstawie wyznaczony będzie współczynnik korekcji uwzględniającego zależność pomiędzy wielkością kropli a stężeniem oznaczanych substancji. Ta część projektu połączona będzie z pomiarami próbek suchej kropli matrycy.

Dodatkowymi funkcjonalnościami tworzonej wycinarki będzie możliwość przygotowywania próbek do oznaczania pierwiastków, głównie żelaza. Wymaga to opracowania stempli i matryc z materiałów nieżelaznych tak aby uniknąć kontaminacji próbki, ale jednocześnie pozwalających utrzymać wysoką jakość cięcia.
Urządzenie będzie też umożliwiało przygotowanie próbek do analizy DNA. Aby było to możliwe konieczne jest zastosowanie systemu usuwającego pył powstały podczas cięcia jak również czyszczenie noża i matrycy po każdym wycięciu.

Celem przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych jest stworzenie urządzenia które ograniczy do minimum pracę człowieka i związane z tym błędy przygotowania próbek.


Intema Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Stworzenie autonomicznego robota współpracującego z dedykowanym inteligentnym systemem bezpieczeństwa adaptującym się do zmiennych warunków środowiskowych”.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R mających na celu zaprojektowanie oraz wykonanie prototypu autonomicznego robota współpracującego wraz z dedykowanym inteligentnym systemem bezpieczeństwa adaptującym się automatycznie do zmiennych warunków środowiska pracy.

Projekt zakłada budowę inteligentnego manipulatora, który w czasie rzeczywistym będzie analizował informację ze wszystkich sensorów i przewidywał potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić w obszarze jego bezpośredniego oddziaływania. W przypadku wystąpienia potencjalnego zagrożenia robot będzie je identyfikował przypisując mu stopień oraz prawdopodobieństwo. W następstwie swoich działań manipulator będzie wybierał inną niekolizyjną ścieżkę przejścia lub jeśli to będzie niemożliwe albo zagrożenie będzie zbyt wysokie, robot będzie wstrzymywał pracę aż do czasu zażegnania zagrożenia. Opracowany w pełni bezpieczny robot, dzięki stworzonym w projekcie dedykowanym nowatorskim algorytmom i procedurom, pozwoli na łatwe usprawnienie różnych procesów przemysłowych w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach. Osiągnięte rezultaty umożliwią pracę manipulatora w bezpośredniej bliskości z człowiekiem, co z kolei umożliwi jego instalację bez ingerencji w istniejącą już linię produkcyjną (bez konieczności montażu dodatkowych barier lub osłon pasywnych) co zminimalizuje koszty i czas instalacji. Dodatkowo manipulator będzie mógł pracować w warunkach podwyższonego ryzyka (duże zapylenie, skażenie środowiska) oraz tam gdzie wymagana jest duża niezawodność i powtarzalność.

Zapytania o cenę:

badanie rynku na dostawę konstrukcji stalowej

Intema sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę elementów wykonanych zgodnie z rysunkami.

Termin składania ofert: 18.12.2020

Oferta wysłana na mail: d.maslowski@intema.pl lub dostarczona pisemnie do siedziby Wykonawcy.
Kryterium wyboru Wykonawcy: najniższa cena.

Szczegółowa dokumentacja dostępna w poniższym pliku:

Jeśli masz pytania zadzwoń: +48 608 202 752

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i nawiążemy owocną dla obu stron współpracę.

Facebook